Příklady - kontrola dat formuláře JavaScriptem

Obsah:


Kontrola formuláře - odeslání dat

Pokud bude JavaScript zapnutý, provede se kontrola dat a data budou odeslána na server pouze tehdy, pokud bude vše v pořádku. Pokud ne, zobrazí se uživate-li zpráva, co má doplnit a opravit.

Pokud bude JavaScript vypnutý, provede se odeslání dat bez kontroly JavaScriptem. Kontrola dat tedy musí proběhnout i skriptem na serveru. Pokud nebudou data v pořádku, server je vrátí k doplnění. Uživatel však musí čekat na odezvu serveru.

Co kontrolovat

Jak provést kontrolu dat formuláře