Příklady - kontrola dat formuláře JavaScriptem

Obsah:


Průběžná kontrola polí formuláře

Kontrolu formuláře můžeme provést při odeslání formuláře (form - onsubmit) nebo průběžně při vyplnění každého pole formuláře (select - onchange, input - onchange nebo onblur, apod.)