WEB

Web o webu

Soubory

Struktura složek

Webová adresa, např. www.sedm-divu.cz nebo pyramidy.ic.cz představuje na internetovém serveru hlavní složku webu. Do ní autor webu uloží úvodní stránku, která musí mít název index.

Zadáme-li v internetovém prohlížeči webovou adresu, je v hlavní složce webu vyhledána html stránka s názvem index.

Ostatní stránky, na které se dostaneme kliknutím na odkaz, mají různé názvy, obvykle podle jejich obsahu, např. artemidin_chram, apod. Mohou být uloženy také v hlavní složce webu, nebo v jejích podložkách. Vytvoření složek se říká vytvoření struktury webu.

Názvy a přípony souborů

Přípona souboru může být html nebo jen htm.
Aby nedošlo k chybám při vytváření odkazů, používejte stále stejný druh přípony.

Názvy souborů pište bez diakritiky a bez mezer, tedy např. chram.html, nikoli chrám.html.
Internetové servery nejsou schopny pracovat s českými názvy souborů.

Malá a velká písmena jsou na serverech odlišována, bude-li tedy v odkazu uvedeno chram.html, bude nalezen pouze soubor s názvem chram.html, nikoliv Chram.html či chram.HTML. Má-li být na stránce zobrazen obrázek pyramida.jpg, nebude zobrazen, bude-li se soubor jmenovat Pyramida.jpg či soubor pyramida.JPG.

Ve Windows malá a velká písmena v názvech souborů rozlišována nejsou, při vytváření stránek a zobrazení stránek z disku vašeho počítače na tento problém nepřijdete, vše bude vypadat v pořádku, k chybám dojde až po zkopírování stránek a ostatních souborů na server.

Pište tedy názvy souborů a jejich přípony malými písmeny bez diakritiky.

Typy souborů

Web je tvořen různými soubory:

  • html či htm soubory – vlastní html stránky obsahující text s odkazy na další html stránky a také odkazy na vložené obrázky či soubory ke stažení.
  • css – soubory obsahující definici stylů pro nadpisy, odstavce, odkazy apod. Pomocí stylů se určuje písmo, velikost, barva, apod.
  • jpg, png, gif – vložené obrázky.
  • pdf, doc, xls, zip, apod. – soubory ke stažení.
  • js - soubory obsahující externí funkce JavaScriptu
  • php - internetové stránky obsahující php skripty