CSS

Web o webu

Úvod

Co to jsou css styly

Kaskádové styly CSS (Cascading Style Sheets) slouží k formátování html stránek. Lze jimi nastavit styl nadpisů, odstavců, odkazů, ale i obrázků či celých bloků (částí) stránky.

Pomocí stylů můžeme například určit typ, velikost a barvu písma nadpisů, můžeme určit, zda budou tučné, či psané kurzívou, zarovnané vlevo či na střed apod. Stejně tak pro odstavce můžeme nastavit písmo a zarovnání, ale i odsazení prvního řádku nebo mezery mezi odstavci.

Ukázka formátu nadpisů a odstavců

Standardní formát nadpisů a odstavců:

Sedm divů světa

Starověké civilizace vybudovaly celou řadu nádherných staveb, ale jen sedm z nich ohromilo antické spisovatele natolik, že je prohlásili za zázrak.

Nejstarším ze sedmi divů a jediným, který dodnes stojí, jsou pyramidy, které byly vybudovány v Egyptě pro faraóny a jejich manželky. V době, kdy je poprvé spatřili staří Řekové, bylo pyramidám již dva tisíce let. Byly postaveny jako hrobky, které měly navěky uchránit mumie faraónů a jejich poklady.


Formát písma a zarovnání pomocí css:

Sedm divů světa

Starověké civilizace vybudovaly celou řadu nádherných staveb, ale jen sedm z nich ohromilo antické spisovatele natolik, že je prohlásili za zázrak.

Nejstarším ze sedmi divů a jediným, který dodnes stojí, jsou pyramidy, které byly vybudovány v Egyptě pro faraóny a jejich manželky. V době, kdy je poprvé spatřili staří Řekové, bylo pyramidám již dva tisíce let. Byly postaveny jako hrobky, které měly navěky uchránit mumie faraónů a jejich poklady.


Styl obrázků může určovat, zda bude mít obrázek rámeček, jak silný a jakou barvou, ale i umístění obrázků v textu.
Styl se může měnit pouhým najetím myší. Této css vlastnosti se využívá především u odkazů a obrázků.

Ukázka různých stylů obrázku

pyramidy pyramidy pyramidy pyramidy pyramidy pyramidy

Také jednotlivé bloky (části) stránky mohou mít pomocí stylů určenu šířku a výšku, barvu pozadí, rámeček, vnitřní a vnější okraj, stín apod.

Vývoj css

Tak jako se vyvíjí jazyk HTML, vznikají i nové styly. Všechny běžné prohlížeče dodržují standardy CSS2 vydané v roce 1998 a revidované v roce 2011. V současné době probíhá schvalování nových vlastností CSS3. Některé z nich jsou podporovány všemi novými verzemi prohlížečů (např. zakulacené rohy), jiné jsou podporovány pouze v některých prohlížečích. Vlastnosti, které jsou zatím v procesu schvalování, mohou již prohlížeče podporovat po uvedení tzv. prefixu (-ie, -moz, -webkit, -o). Vývoj a podporu nových vlastností můžete sledovat na stránkách organizace W3C.