CSS

Web o webu

Dědičnost stylů

Dědičnost stylů

Struktura html dokumentu je obvykle taková, že do některých elementů (prvků stránky) jsou vnořeny jiné elementy. Hlavním elementem je body, v něm může být např. blok <div id="obsah">, v něm odstavec a v odstavci odkaz. Vnořený element zdědí vlastnost nadřazeného elementu, pokud tyto vlastnosti nemá element nastaveny jinak.

Nastavíme-li např. pro body písmo Arial, tak toto písmo bude mít i vnořený blok, v něm pak všechny odstavce i ostatní textové elementy (nadpisy, seznamy, tabulky) a z odstavce zdědí toto písmo i odkaz.

Odkazy mají přednastavenu modrou barvu a podtržení, pokud tedy nastavíme pro nadřazený element tyto vlastnosti, odkaz je nezdědí, zachová si vlastní nastavení. Barvu a podtržení tedy musíme nastavit přímo pro odkazy.