CSS

Web o webu

Dědičnost stylů

Kaskádovost (vrstvení) stylů