CSS

Web o webu

Styly

Zápis stylů

  • Externí styly - pro celý web

    Definice stylů je zapsána v souboru s příponou css, který je připojen ke všem stránkám daného webu pomocí tagu link v hlavičce každé stránky. Tento soubor zajišťuje jednotný styl webu. Každá změna definice stylu v tomto souboru se projeví ve všech stránkách webu.

    <link rel="stylesheet" href="styly.css">

    Lze připojit více css souborů (postupně pomocí dalších tagů link). Toho lze využít pro zvýšení přehlednosti nebo proto, aby stráka načítala pouze styly, které potřebuje (např. styly pro formuláře uložíme do samostatného souboru a připojíme pouze ve stránkách s formuláři, styly pro různá zařízení - mobily, tablety apod. můžeme také uložit v samostatných css souborech a pomocí parametru media je připojit podle rozlišení zařízení - viz HTML - Responzivní web).

  • Interní styly - viz další záložka
  • Inline styly - viz třetí záložka