CSS

Web o webu

Vlastnosti CSS

Písmo a text

font-familydruh písma
font-sizevelikost písma
font-stylekurzíva
font-weighttučné písmo
fontsouhrná definice písma (kurzíva, tučnost, velikost, název písma - nutno dodržet pořadí)
text-decorationpodtržení
text-alignzarovnání
list-style-typetvar odrážky nebo typ číslování

Další vlastnosti

list-style-imageobrázek použitý jako odrážka
list-style-positionpředsazení odrážky nebo čísla
vertical-alignsvislé zarovnání (u tabulek)
white-spacezalamování či nezalamování textu (např. u tabulek)
text-indentodsazení prvního řádku
line-heightvýška řádku
letter-spacingmezera mezi písmeny
word-spacingmezera mezi slovy
text-transformpřevod na malá nebo velká písmena či první písmena slov velká
font-variantpřevod na velká písmena, původní velká písmena jako kapitálky

Barvy a pozadí

colorbarva písma
background-colorbarva pozadí

Další vlastnosti

background-imageobrázek na pozadí
background-positionpozice obrázku na pozadí
background-repeatopakování obrázku na pozadí
background-attachmentfixování obrázku na pozadí při rolování stránky
backgroundsouhrná definice pozadí

Rámečky a okraje

border-widthšířka čáry rámečku
border-styletyp čáry
border-colorbarva čáry
bordersouhrná definice rámečku (šířka, typ čáry, barva)
paddingvnitřní okraj (odsazení od rámečku, resp. od okraje, je vyplněn barvou pozadí)
marginvnější okraj

Horní, pravý, dolní a levý

U vlastností border, padding a margin lze zadat různé hodnoty pro horní, pravý, dolní a levý rámeček či okraj. Zadáme čtyři hodnoty oddělené mezerou v uvedeném pořadí (po směru hodinových ručiček), nebo uvedeme jednotlivé hodnoty zvlášť, např.: margin-left:10px; margin-right:5px;
U rámečku můžeme navíc určit šířku, typ čáry nebo barvu, např.: border-top-style:double; border-bottom-color:red;

Další vlastnosti

border-collapsesplynutí sousedních rámečků (u tabulky)
border-spacingmezera mezi sousedními rámečky (u tabulky)
empty-cellszobrazení rámečků prázdných buněk (u tabulky)

Velikost a pozice

widthšířka (u blokových elementů - viz vlastnost display)
heightvýška (u blokových elementů)
floatobtékání - vytvoření plovoucích elementů
clearumístění pod plovoucí elementy
overflowpřizpůsobení obsahu velikosti prvku (přizpůsobení, přetečení, oříznutí, rolování)

Další vlastnosti

min-widthminimální šířka
max-widthmaximální šířka
min-heightminimální výška
max-heightmaximální výška
displayzpůsob zobrazení (řádkový, blokový či jiný element)
visibleviditelnost (pro skrytí prvku lze využít i display)
positionabsolutní či relativní pozice
leftposunutí vpravo či vlevo (při absolutní či relativní pozici)
rightposunutí dolů či nahoru (při absolutní či relativní pozici)
z-indexpořadí vrstvy - překrývání elementů (při absolutní či relativní pozici)