CSS

Web o webu

Vlastnosti CSS

Jednotky

pxpixel - bod obrazovky
emšířka velkého písmene M
exvýška písmene x
%procenta - vzhledem k standardní velikosti

Další jednotky

inpalce
cmcentimetry
mmmilimetry
ptbody (1 pt = 1/72 in)
pcpica (1 pc = 12 pt)

Skutečná velikost zadaná v jednotkách px závisí na rozlišení monitoru, em, ex a % na velikosti standardního písma. Velikost zadaná v in, cm, mm, pt či pc je absolutní.

Barvy

#rrggbb
rgb(r,g,b)
rgb(%r,%g,%b)
RGB hodnota barvy
black, blue, apod.název barvy

Příklad

RGB hodnota barvy představuje poměr tří složek barvy - červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue). Hodnoty těchto složek mohou být zadány jako šestnáctková čísla (0 až ff), desítková čísla (0 až 255) nebo v procentech.

Např. červená barva může být zadána: #ff0000 nebo rgb(255,0,0) nebo rgb(100%,0%,0%) nebo red.

Druhy písma

serifpatkové písmo - použije se standardní patkové písmo, např. Times
sans-serifbezpatkové písmo - použije se standardní bezpatkové písmo, např. Arial
Monotype Corsivanázev písma - použije se uvedené písmo (pokud je v počítači nainstalované)
Monotype Corsiva, Comic Sans MS, Arial, sans-serifseznam písem - použije se písmo Monotype Corsiva, pokud jej uživatel v počítači nebude mít, použije se písmo Comic Sans MS, pokud ani toto písmo nebude dostupné, použije se Arial, příp. standardní bezpatkové písmo.

Neobvyklá písma

Chceme-li použít nějaké méně obvyklé písmo, uvedeme v seznamu další varianty obvyklých písem, které mohou být použity místo něj, nebo zajistíme stažení potřebného písma ze serveru, kam uložíme ttf soubor daného písma. Ve stylech pak uvedeme:

@font-face {
      font-family: Monotype Corsiva;
      src: local("Monotype Corsiva"),url(mtcorsiva.ttf);
    }