CSS

Web o webu

Vlastnosti CSS

Abecední rejsřík vlastností

backgroundsouhrná definice pozadí
background-attachmentfixování obrázku na pozadí při rolování stránky
background-colorbarva pozadí
background-imageobrázek na pozadí
background-positionpozice obrázku na pozadí
background-repeatopakování obrázku na pozadí
bordersouhrná definice rámečku (šířka, typ čáry, barva)
border-collapsesplynutí sousedních rámečků (u tabulky)
border-colorbarva čáry
border-spacingmezera mezi sousedními rámečky (u tabulky)
border-styletyp čáry
border-widthšířka čáry rámečku
clearumístění pod plovoucí elementy
colorbarva písma
displayzpůsob zobrazení (řádkový, blokový či jiný element)
empty-cellszobrazení rámečků prázdných buněk (u tabulky)
floatobtékání - vytvoření plovoucích elementů
fontsouhrná definice písma (kurzíva, tučnost, velikost, název písma - nutno dodržet pořadí)
font-familydruh písma
font-sizevelikost písma
font-stylekurzíva
font-variantpřevod na velká písmena, původní velká písmena jako kapitálky
font-weighttučné písmo
heightvýška (u blokových elementů)
leftposunutí vpravo či vlevo (při absolutní či relativní pozici)
letter-spacingmezera mezi písmeny
line-heightvýška řádku
list-style-imageobrázek použitý jako odrážka
list-style-positionpředsazení odrážky nebo čísla
marginvnější okraj
max-heightmaximální výška
max-widthmaximální šířka
min-heightminimální výška
min-widthminimální šířka
overflowpřizpůsobení obsahu velikosti prvku (přizpůsobení, přetečení, oříznutí, rolování)
paddingvnitřní okraj (odsazení od rámečku, resp. od okraje, je vyplněn barvou pozadí)
positionabsolutní či relativní pozice
rightposunutí dolů či nahoru (při absolutní či relativní pozici)
text-alignzarovnání
text-decorationpodtržení
text-indentodsazení prvního řádku
text-transformpřevod na malá nebo velká písmena či první písmena slov velká
vertical-alignsvislé zarovnání (u tabulek)
visibleviditelnost (pro skrytí prvku lze využít i display)
white-spacezalamování či nezalamování textu (např. u tabulek)
widthšířka (u blokových elementů - viz vlastnost display)
word-spacingmezera mezi slovy
z-indexpořadí vrstvy - překrývání elementů (při absolutní či relativní pozici)