CSS

Web o webu

Úvod

PSPad

PSPad je univerzální free editor, který můžete použít jak pro tvorbu html kódu, tak pro psaní css.

Do instalace, kterou najdete v části Software - PSPad jsem přidala šablony pro vkládání nových css3 vlastností.

TopStyle

TopStyle je specializovaný editor pro psaní css stylů. Jeho verze TopStyleLite 3.5 je zdarma.

Výhodou tohoto programu je přehledný panel vlastností, které můžeme seřadit abecedně či podle významu. Návod pro práci s tímto programem najdete v kapitole Software - TopStyle

Novější verze, zahrnující css3, buhužel již nejsou free.