Software

Web o webu

PSPAD

Co všechno PSPad umí

PSPad

Editor PSPad umí barevně odlišit syntaxi html kódu i css stylů, umožňuje vkládat html značky i css vlastnosti z kontextuální nabídky. Umí zkontrolovat syntaxi html kódu i provést kontrolu pravopisu. Umí přenést soubory na internetový server prostřednictvím ftp.

V instalaci, kterou si zde můžete stáhnout, je upraveno nastavení programu tak, aby co nejlépe vyhovoval tvorbě webových stránek. Do šablon jsou přidány nové značky HTML5 a nové vlastnosti CSS3. Dnes již nevyhovující značky byly odstraněny.

Prostředí programu PSPad

Obrázek prostředí programu

Prostředí programu PSPad

Tlačítko Zobrazit/skrýt čísla řádků- zobrazí nebo skryje čísla řádků v editoru

Tlačítko Zobrazit/skrýt levý panel- zobrazí nebo skryje levý panel - projekty, složky, oblíbené, ftp

Práce s levým panelem

V levém panelu máme k dispozici průzkumník složek a souborů. Do oblíbených si můžeme dávat jednotlivé soubory, celé složky, ale i odkazy na internetové stránky či na aplikace, které pak odtud dvojklikem snadno spustíme. Projekty mohou zahrnovat různé složky a soubory, mohou být uloženy na různých místech. Záložka FTP umožňuje ukládat soubory na internetový server (viz dále).

Levý panel - Složky   Levý panel - Oblíbené   Levý panel - Projekty   Levý panel - FTP

Nový soubor, otevření, uložení a zavření souboru

Tlačítko Nový soubor- kliknutím přímo na tlačítko se vytvoří nový html soubor - viz Nastavení - Nastavení programu - Adresáře a soubory - Výchozí typ nového souboru

- kliknutím na šipku tlačítka se zobrazí seznam dalších typů souborů, např. Cascading Style Sheet

- typ html určíme, vytvoříme-li dokument pomocí menu Soubor - Nový - Podle šablony

Tlačítko Otevřít- otevře soubor z aktuální složky - viz Nastavení - Nastavení programu - Adresáře a soubory - Adresář podle aktuálního souboru nebo Určený adresář

- soubor lze otevřít z levého panelu, ze záložky Projekt, Složky nebo Oblíbené - viz výše

- soubor lze také otevřít přetažením myší z Průzkumníka Windows do okna PSPadu

- při otevření souboru je velmi důležité, aby kódování uvedené ve stavovém řádku bylo shodné s kódováním uvedeným v hlavičce dokumentu (Nastavení - Nastavení programu - Adresáře a soubory - Výchozí CP - Automatická detekce CP ):
Kódování UTF-8 je-li v hlavičce dokumentu uvedeno <meta charset="UTF-8">
nebo Kódování Windows používáme-li <meta charset="windows-1250">

Nastavení znakové sady v PSPadu

Formát UTF-8

Tlačítko Uložit- uloží aktuální soubor

- uložení lze provést také klávesou F5 nebo Ctrl+S - viz Nastavení - Nastavení programu - Mapa kláves - File

Tlačítko Uložit vše- uloží všechny otevřené soubory

Tlačítko Zavřít- zavře aktuální soubor

- soubor lze zavřít dvojklikem na záložku souboru - viz Nastavení - Nastavení programu - Program1