Software

Web o webu

PSPAD

PSPad jako HTML editor

Vkládání html kódu

PSPad umožňuje vkládat html tagy tak, že stiskneme Ctrl+mezerník, začneme psát začátek názvu tagu, např. h, v seznamu tagů se objeví ty, které začínají zadaným písmenem, pak pokračujeme dalším písmenem nebo již v seznamu určíme potřebný tag.

Vkládání html kódu

Chceme-li přidat html značky k již napsanému textu, označíme příslušný text a stiskneme Ctrl+mezerník

Rychlé označení textu:

- dvojklik na slově - označení slova

- kliknutí na číslo řádku - označení celého řádku

Zalamování

Tlačítko Zalomit text- zalomí text podle zvolené šířky - viz Nastavení - Nastavení programu - Editor2 - Pravý okraj

Html kód stránky je přehlednější, píšeme-li html tagy na jednom řádku:

Kód odstavce

Chceme-li pak editovat text dlouhých odstavců, provedeme jejich zalomení pomocí tlačítka:

Kód odstavce - zalomený

Text se zalamuje v místě svislé šedé čáry na pravém okraji okna. Její umístění změníme jednoduše kliknutím na pravítko.

Kontrola pravopisu

Tlačítko Pravopis- zapne zobrazení chyb v textu - je třeba mít stažený slovník

- pravopisné chyby lze také projít pomocí menu Nástroje - Pravopis

- neznámá slova lze přidat do slovníku (nebudou již označována jako chyby) - po kliknutí pravým tlačítkem myši

Kontrola html kódu

PSPad umožňuje provést kontrolu syntaxe html kódu pomocí menu HTML - Kontrola HTML:

Kontrola HTML kódu

Zobrazení náhledu html stránky

Tlačítko Náhled- zobrazí náhled html stránky - vždy je třeba zkontrolovat vzhled stránky ve skutečných editorech (Intenet Explorer, Firefox)

Tlačítko Externí program- zobrazí html stránku ve zvoleném prohlížeči - viz Nastavení - Nastavení zvýrazňovačů - Html - Externí programy

Vyhledávání a nahrazování

Tlačítko Najít- najde zadaný text či html kód v dokumentu

Tlačítko Nahradit- nahradí zadaný text jiným textem

Tlačítko Najít a nahradit v souborech- nahradí zadaný text ve všech otevřených souborech nebo ve všech souborech zadaného adresáře

Záložky

Pro označení řádků, na kterých pracujeme, můžeme použít záložky. Vytvoříme je po kliknutí pravým tlačítkem myši na čísle řádku nebo pomocí menu Hledat - Vytvořit záložku nebo pomocí kláves Ctrl+Shift+číslo (na hlavní klávesnici, ne na numerické)

Kód se záložkou

Tlačítko Záložky- zobrazí seznam záložek - dvojklikem přejdeme na zvolenou záložku

- na záložku také přejdeme stisknutím Ctrlčísla záložky (na hlavní klávesnici)

Zavřeme-li PSPad aniž bychom zavřeli záložky souborů, PSPad je při příštím spuštění automaticky otevře. Můžeme tak rychle pokračovat v práci. Chceme-li, aby si zapamatoval i záložky, nastavíme Nastavení - Nastavení programu - Adresáře a soubory - Zapamatovat stav souboru.