Software

Web o webu

FileZilla

FTP manažer

Připravené webové stránky nahrajeme na internetový server buď prostřednictvím internetových stránek poskytovatele webhostingu nebo pomocí ftp manažeru, v němž si otevřeme v jednom okně složku na našem počítači a ve druhém složku internetového serveru, na kterém jsme se zaregistrovali - viz kapitola Web - Webhosting.

FTP manažer tvůrců internetového prohlížeče FireFox najdete na stránkách www.filezilla.cz

Připojení k serveru

Spustíme program FileZilla a stiskneme tlačítko Tlačítko Správce míst. Provedeme nastavení připojení k serveru. Stiskneme tlačítko Nové místo a vyplníme údaje podle zaregistrované adresy. Pak stiskneme tlačítko Spojit.

Správce míst

Můžeme nastavit výchozí složku na našem počítači, která bude při spojení se serverem otevřena v levém okně programu. Při zapnuté synchronizaci se nám budou otevírat stejné podsložky jak na našem počítači tak na serveru. Tuto synchronizaci můžeme kdykoli vypnout a opět zapnout tlačítkem Synchronizované procházení složek

Uložení stránek na server

Označíme soubory či složky a pomocí pravého tlačítka myši nebo přetažením je zkopírujeme na server.

Nahrát na server