Software

Web o webu

PSPAD

PSPad jako ftp manažer

Máme-li zaregistrovanou webovou adresu pro svoje stránky (viz Tvorba webu), můžeme zadat přihlašovací údaje pro ftp připojení k serveru.

Tlačítko Levý panel- zobrazíme levý panel, záložku FTP

Tlačítko FTP připojení- otevřeme okno FTP, kde stiskneme tlačítko Nové připojení a zadáme přihlašovací údaje, např.:

FTP připojení   FTP připojení

Pak v okně FTP stiskneme tlačítko Připojit. V levém panelu se zobrazí struktura serveru.

FTP tlačítko Nová složka- vytvoří novou složku na serveru

FTP tlačítko Smazat- smaže označenou složku nebo soubor

FTP tlačítko Přejmenovat- přejmenuje označenou složku nebo soubor

Tlačítko Uložit na FTP- uloží soubor do označené složky na serveru

- tlačítko se zobrazí po rozkliknutí šipky tlačítka Tlačítko Uložit

Sobory lze také otevřít přímo z webového serveru dvojím kliknutím na soubor v levém panelu FTP.
Po provedení úprav lze soubor uložit tlačítkem Tlačítko Uložit.

Tento způsob použijeme, jedná-li se o menší úpravy, jinak stránky ladíme na lokálním disku.

Tlačítko FTP Odpojení- provede odpojení od webového serveru