Funkce - obsluha událostí


Zápis funkce

Funkce musí být zapsána ve skriptu v hlavičce (head) html dokumentu nebo sem může být vložena z externího souboru. Do samostatného souboru js zapíšeme především ty funkce, které chceme používat ve více html stránkách.

Zápis funkce:

function nazevFunkce() {
  // příkazy funkce
}

Pro název funkce platí totéž co pro názvy proměnných (může obsahovat pouze písmena bez diakritiky, znak _ a číslice, které však nesmějí být na začátku názvu; při volání funkce je třeba dodržet přesný zápis malých a velkých písmen, tak jak si jej zvolíme při deklaraci funkce).

Parametry funkce

Funkce může být bez parametrů - viz předchozí zápis funkce, nebo s parametry:

function nazevFunkce(parametr1, parametr2) {
  // příkazy funkce
}

Parametry slouží k předání hodnot funkci (viz příklad v kapitole události)

Návratová hodnota funkce

function dnes() {
var dnes = new Date();
var denTydne = new Array("neděle","pondělí","úterý","středa","čtvrtek","pátek","sobota");
return denTydne[dnes.getDay()]+" "+dnes.getDate()+"."+(dnes.getMonth()+1)+"."+dnes.getFullYear();
}

Globální a lokální proměnné

var cislo = 1;  //globální proměnná
function nazevFunkce() {
var x = 0;      //lokální proměnná

}