DOM - Document Object Model


Vlastnosti objektů

Objekty mají určité vlastnosti (např. name, src, value), které můžeme měnit a tím měnit objekt.

Příklady vlastností obrázku:

document.images.pyramida.src         //soubor - zdroj obrázku
document.images.pyramida.width        //šířka obrázku
document.images.pyramida.height        //výška obrázku
document.images.pyramida.title        //titulek obrázku
document.images.pyramida.style.borderWidth  //styl - šířka rámečku obrázku
document.images.pyramida.style.borderColor  //styl - barva rámečku obrázku
document.images.pyramida.className      //class - třída stylu obrázku

Vlastnosi objektů lze měnit, např.:


       

Příklady vlastností polí formuláře:

document.forms["formular"].jmeno.value    //obsah textového pole jmeno
document.forms["formular"].pohlavi[0].checked //zaškrtnutí přepínače nebo zaš. pole
document.forms["formular"].jmeno.tagName   //název tagu - např. input
document.forms["formular"].jmeno.type     //typ - např. text nebo password apod.
document.forms["formular"].jmeno.maxLength  //maximální délka textového pole
document.forms["formular"].jmeno.title    //titulek pole formuláře
document.forms["formular"].jmeno.style.borderColor  //styl - barva rámečku
document.forms["formular"].jmeno.className      //class - třída stylu

Příklady vlastností dalších objektů, např. nadpisů, odstavců, bloků apod.:

document.getElementById("vysledek").innerHTML //obsah html elementu s id vysledek
document.getElementById("popisek").style.fontSize  //styl - velikost písma
document.getElementById("popisek").style.color    //styl - barva písma
document.getElementsByName("jmeno")[0].className   //class - třída stylu
Jméno: