PHP

Web o webu

Odesílání dat

Metody odesílání dat

  • post - data nejsou připojena k URL adrese, tato metoda umožňuje odeslat větší objem dat

  • get - data jsou připojena k URL adrese (název prvku = hodnota, oddělené znakem &)


    Tato metoda není vhodná pro posílání osobních dat.

Uplatnění metod post a get

Php proměnné zaniknou při načtení nové stránky nebo i obnovení téže stránky. Metody post a get slouží k předání hodnot načítané stránce.

K předání hodnot může dojít kliknutím na odkaz s parametrem nebo odesláním formuláře s vyplněnými údaji.