PHP

Web o webu

Základy PHP

Proměnné

Před názvem proměnné je v php vždy uveden $, např. $nazev, $cenaBezDPH, $x1, $pocet_ks

Název proměnné může být složen z malých i velkých pímen bez diakritiky, z číslic (číslice nesmí být na začátku) a podtržítka (znak _ ). PHP je case senzitivní, tzn. rozlišují se malá a velká písmena ($pocetobyvatel je jiná proměnná než $pocetObyvatel i než $PocetObyvatel).

Výpis textu a proměnných

 • Výpis textu
  echo "Nejprodávanější zboží";      //výpis textu
  echo "<h1>Nejprodávanější zboží</h1>"; //výpis včetně html značek
  

  Pro odřádkování výsledného html kódu použijeme \n:

  echo "<h1>Nejprodávanější zboží</h1>\n"; //odřádkování html kódu
  
 • Výpis proměnné:
  echo $cena; //výpis proměnné
  
 • Výpis textu a proměnné:
  echo "<h1>Nejprodávanější zboží s cenou od $cena</h1>";
     // jednoduchou proměnnou lze do řetězce vložit přímo
  echo "<h1>Nejprodávanější zboží s cenou od {$zaznam["cena"]}</h1>";
     // proměnnou typu pole lze do řetězce vložit pomocí složených závorek
  echo "<h1>Nejprodávanější zboží s cenou od ".round($zaznam["cena"])."</h1>";
     // funkci nelze do řetězce vložit - pouze připojit pomocí tečky
     // stejně tak lze připojit pomocí tečky i proměnné
  
 • Hodnoty parametrů html značek:
  echo "<a href='podminky.php'>obchodní podmínky</a>";
     // html parametry lze zapsat v jednoduchých apostrofech
  echo "<a href=\"podminky.php\">obchodní podmínky</a>";
     // parametry v uvozovkách se zpětným lomítkem
  echo '<a href="podminky.php">obchodní podmínky</a>';
     // parametry v uvozovkách, celý řetězec v apostrofech - nevhodné!
  //je-li řetězec v apostrofech nelze použít \n a nelze přímo vkládat proměnné
  

Pole

 • Pole je standartně indexováno od 0:
  $cisla = array(10,20,7,11);

  Vzniknou tak proměnné $cisla[0]=10; $cisla[1]=20; $cisla[2]=7; $cisla[3]=11;

 • Můžeme vytvořit pole s indexy od 1:
  $mesic = array(1=>"leden","únor","březen","duben","květen","červen",
       "červenec","srpen","září","říjen","listopad","prosinec");
 • Indexy nemusí tvořit souvislou řadu - pole s indexy 5, 13, 21:
  $akce = array(5=>"divadlo", 13=>"výlet", 21=>"kino");
 • Indexy nemusí být jen čísla - pole s řetězcovými indexy:
  $jmena = array("RS"=>"Reslová", "RP"=>"Rupert", "BO"=>"Bohatý");

  Vzniknou tak proměnné $jmena["RS"]="Reslová"; $jmena["RP"]="Rupert"; $jmena["BO"]="Bohatý";

  Výpis hodnoty proměnné typu pole provedeme příkazem echo - viz výše.

  Do textového řetězce ohraničeného uvozovkami (ne jednoduchými apostrofy) vložíme proměnnou typu pole tak, že ji uzavřeme do složených závorek.

  echo "<p>Jméno uživatele: {$jmena["RS"]}</p>";
  // proměnnou typu pole lze do řetězce vložit pomocí složených závorek
  

Funkce pro práci s poli

 • count - počet prvků (hodnot) pole
  $pocetCisel = count($cisla);  // 4
  $pocetMesicu = count($mesic); // 12
  $pocetJmen = count($jmena);  // 3
  
 • in_array - zjistí, zda je zadaná hodnota v poli (true)
  $x = rand(1,30); //náhodné číslo od 1 do 30
  if(in_array($x,$cisla)) {echo "Číslo $x je v poli";}
  else {echo "Číslo $x není v poli";}
  
 • sort - setřídí pole vzestupně, rsort - sestupně,
  asort - vzestupně se zachováním indexů, arsort - sestupně se zachováním indexů,
  ksort - podle klíčů (indexů)
  sort($cisla);  // 7, 10, 11, 20
  sort($jmena);  // 0 -> Bohatý | 1 -> Reslová | 2 -> Rupert  |
  asort($jmena); // BO -> Bohatý | RS -> Reslová | RP -> Rupert |
  ksort($jmena); // BO -> Bohatý | RP -> Rupert | RS -> Reslová |
  
 • list
  list($a, $b, $c, $d) = $cisla;
    //načte hodnoty pole do jednoduchých proměnných
  
 • each - načte hodnotu, případně také index prvku pole a posune ukazatel dál
  reset($jmena); //nastaví ukazatel čtení na začátek pole
  while(list($zkratka, $jmeno) = each($jmena)) {
    //načte index a hodnotu pole do proměnných
    echo "$zkratka - $jmeno";
  }
  

  Vypíše se RS - Reslová, RP - Rupert, BO - Bohatý

 • foreach - cyklus pro procházení pole
  reset($jmena); //nastaví ukazatel čtení na začátek pole
  foreach($jmena as $zkratka => $jmeno) {
    //načte index a hodnotu pole do proměnných
    echo "$zkratka - $jmeno";
  }
  

  Vypíše se RS - Reslová, RP - Rupert, BO - Bohatý

  Nepotřebujeme-li indexy, zapíšeme cyklus takto:

  foreach($jmena as $jmeno) {
    //načte hodnotu pole do jednoduché proměné
    echo $jmeno;
  }
  

  Vypíše se Reslová, Rupert, Bohatý