CSS

Web o webu

Definice stylů

Definice stylů

Další možnosti

Pseudotřídy a pseudoelementy

Pseudotřída hover umožňuje definovat změnu formátu prvku při najetí myši.

a:hover {text-decoration: underline;} /* podtržení odkazu při najetí myši */
img:hover {border-color: maroon;} /* změna barvy rámečku při najetí myši */

Pseudotřídy rozšiřují možnosti stylů zejména pro odkazy. Lze odlišně formátovat navštívené a nenavštívené odkazy, chování odkazů při najetí myši nebo při kliknutí.

Odkazy při najetí myši, navštívené a nenavštívené

a:link {color:orangered;}  /* nenavštívený odkaz */
a:visited {color:maroon;}  /* navštívený odkaz */
a:hover {color:red;}    /* odkaz při najetí myši */
a:active {color:gold;}   /* právě prováděný odkaz */

Pro správnou funkci stylů je třeba dodržet výše uvedené pořadí.

První nebo poslední potomek

Máme-li např. v bloku fotogalerie několik obrázků, které mají určité okraje, můžeme změnit okraje prvního a posledního obrázku:

#fotogalerie img {margin: 15px;} /* všechny obrázky v divu fotogalerie */
#fotogalerie img:first-child {margin-left: 0px;} /* první obrázek */
#fotogalerie img:last-child {margin-right: 0px;} /* poslední obrázek */

První řádek a první písmeno

p:first-line {font-weight: bold;} /* první řádek odstavce */
p:first-letter {font-size: 20px;} /* první písmeno odstavce */

Styl podle atributu

Kromě již uvedeného class a id lze využít i další atributy (parametry) html elementu pro jeho formátování.

[title] {background-color: beige;} /* všechny prvky stránky, které mají title */
img[title] {border-color: gold;}  /* všechny obrázky, které mají title */
img[title="Kliknutím zvětšit"] {border-color: gold;} 
                  /* obrázky s titulkem Kliknutím zvětšit */
img[title~="zvětšit"] {border-color: gold;} /* titulek obsahuje slovo zvětšit */

input[type="text"] {width: 200px;} /* textová pole formuláře - type - text */