HTML

Web o webu

Návrh stránky

Všechny bloky - vnitřní odsazení

Tažením myši za pravý dolní roh ukázky můžete měnit šířku okna a sledovat rozdíl chování paddingu v px a %

header
main - hlavní obsah stránky
footer

padding 0px 15px 50px 15px 10%

Header - dolní odsazení

main - hlavní obsah stránky
footer

padding-bottom 200px 50%

Header - obrázek na pozadí

Pro každý tvar headeru (vlevo na širším monitoru, vpravo na mobilu) je vhodnější jiná kombinace vlastností.

Divy světa
Divy světa

background-size auto cover 100% auto 80% auto
background-repeat repeat no-repeat
background-position center top center center center bottom center 50px

Header h1 - vlastnosti písma

font-family
font-size
font-weight normal bold
font-style normal italic
text-align left center