PHP

Web o webu

Funkce PHP

Vlastní funkce

function FormatCeny($cena){
 if($cena>=1000) {$cena=substr($cena,0,-3)." ".substr($cena,-3)." Kč";}
 else {$cena=$cena." Kč";}
 return $cena;
}

function BezDiakritiky($nazev){
  $coNahradit=array("á","é","í","ó","ú","ů","ý","ž","š","č","ř","ď","ť","ň","ě","Á","É","Í","Ó","Ú","Ů","Ž","Š","Č","Ř","Ď","Ť","Ň","Ě","Ý");
 $cimNahradit=array("a","e","i","o","u","u","y","z","s","c","r","d","t","n","e","A","E","I","O","U","U","Z","S","C","R","D","T","N","E","Y");
 return str_replace($coNahradit,$cimNahradit,$nazev);
}

function zkratitText($text,$delka){
if(strlen($text)>$delka){
 $text=substr($text,0,$delka)
 $mezera=strrpos($text," ");
 $text=substr($text,0,$mezera)."...";
}
 return $text;
}
function ceskeDatum($datumd){
 $rok=substr($datumd,0,4);
 $mesic=substr($datumd,5,2);
 $den=substr($datumd,8,2);
 if(substr($mesic,0,1)=="0"){$mesic=substr($mesic,1,1);}
 if(substr($den,0,1)=="0"){$den=substr($den,1,1);}
 return "$den.$mesic.$rok"; 
}

function databazoveDatum($datumc){
 $tecka1=strpos($datumc,".");
 $tecka2=strpos($datumc,".",$tecka1+1);
 $tecka2=strrpos($datumc,".");
 $den=substr($datumc,0,$tecka1);
 $mesic=substr($datumc,$tecka1+1,$tecka2-$tecka1-1);
 $rok=substr($datumc,$tecka2+1);
 if(strlen($den)==1){$den="0".$den; /*$den="0$den";*/}
 if(strlen($mesic)==1){$mesic="0".$mesic;}
 return "$rok-$mesic-$den";
}

function datumRC($rc){
 $rok=substr($rc,0,2);
 $aktRok=date("y"); //dvouciferné číslo aktuálního roku
 if($rok<=$aktRok){$rok="20$rok";} else {$rok="19$rok";}
 $mes=substr($rc,2,2);
 if($mes>12){$mes=$mes-50;} else {$mes=$mes-0; /* odstranění 0 na začátku převedením na číslo */}
 $den=substr($rc,4,2);
 $den=$den+0; //převedení na číslo - zbavení se 0
 return "$den.$mes.$rok";
}