PHP

Web o webu

Úvod

Co je PHP

PHP je skriptovací programovací jazyk, s jehož pomocí lze vytvářet internetové stránky s údaji vloženými z databáze. Kromě toho php nabízí řadu dalších funkcí pro práci s datumy, s textovými řetězci apod.

Php stránka je html dokument s vloženými php skripty, uložený jako soubor s příponou php. Při zavolání php stránky jsou nejprve webovým serverem vykonány příkazy php skriptů a výsledný, kompletní html kód je odeslán webovému prohlížeči.

PHP je tedy skript, který je vykonán na serveru a prohlížeči je poslán výsledný html kód. Uživatel zdrojový PHP kód nevidí.

Co budeme potřebovat

Pro ladění php stránek na svém počítači budeme potřebovat http server (např. Apache), na něm skriptovací jazyk (php) a obvykle také databázi (např. MySQL) - viz záložka Software.

PHP stránku je třeba zobrazit prostřednictvím localhost - Software - WampServer.

Začlenění PHP do html kódu

 • Skript je zapsán přímo v html stránce:
     <?php
      // Zde budou zapsány příkazy skriptu
     ?>
     
 • Skript je zapsán v externím souboru (např. menu.php), do stránky je vložen pomocí:
     <?php include "menu.php"; ?>
     
  Zápis skriptů do externího souboru využijeme tehdy, chceme-li stejný skript použít ve více stránkách.
  Pomocí include lze vložit i prostý html kód ze souboru (např. menu.html), změny menu pak provádíme v jediném souboru.
     <?php include "menu.html"; ?>