HTML

Web o webu

Formuláře

Nebudete-li pokračovat ve studiu PHP, můžete tuto kapitolu vynechat.

Odeslání dat formuláře prostřednictvím samotného html je takřka nepoužitelné. Prohlížeč k tomu potřebuje službu mailové aplikace v uživatelově počítači (např. Outlook), kterou ale v dnešní době většina uživatelů nepoužívá a nemá nastaveno její připojení k internetové síti. Vyplněná data tak zůstávájí navěky v neodeslané poště.

PHP umožňuje ukládat data do internetové databáze nebo je zasílat na mail prostřednictvím serverových funkcí.

Formulář - form

Formuláře slouží k zadávání dat. Data mohou být odeslána na server, kde jsou pomocí serverových skriptů, např. php (viz kapitoly o php) zpracována a uložena do databáze, nebo mohou být odeslána na mail. Před odesláním jsou data zpravidla zkontrolována pomocí skriptu (viz JavaScript).

 • action - URL adresa stránky, která má data zpracovat
  <form action="data.php" method="post">
   <label>jméno:</label> <input type="text" name="jmeno">
   <label>heslo:</label> <input type="password" name="heslo">
   <input type="submit" value="Odeslat">
  </form>
  
 • method - způsob odeslání dat
  • post - data nejsou připojena k URL adrese, tato metoda umožňuje odeslat větší objem dat
  • get - data jsou připojena k URL adrese (název prvku = hodnota, oddělené znakem &)

   Tato metoda není vhodná pro posílání osobních dat.
 • enctype - kódování dat
  • applicatin/x-www-form-urlencoded - nezadáme-li typ kódování, je použit tento standardní typ - pro formuláře neodesílající soubory
  • multipart/form-data - pro formuláře odesílající soubory
  • text/plain - pro formuláře odesílající data na mail

Odeslaná data

Pro zpracování odeslaných dat jsou podstatné následující dva atributy prvků formuláře:

 • name - název prvku (zadáváme bez diakritiky a bez mezer)
 • value - hodnota prvku

Všechny prvky formuláře mohou mít další atributy:

 • title - titulek - zobrazí se při najetí myši
 • tabindex - pořadí prvku pro ovládání klávesou tabulátor
 • accesskey - funkční klávesa pro aktivaci prvku
 • id, class, style, atd.

Textové pole - input

<input type="text" name="jmeno" value="admin">
<input type="password" name="heslo" maxlength="10">
 • type
  • text - textové pole
  • password - pro zadání hesla
  • hidden - pro odeslání dat, která nejsou zobrazena, např. doplňující údaje z databáze
 • value - obsah pole (nezadáme-li, bude pole prázdné)
 • maxlength - maximální počet znaků, které lze zadat

Pro zobrazení kódu najeďte myší na pole formuláře:

jméno:
heslo (max 10):

Zaškrtávací pole - input

<input type="checkbox" name="EN" value="ano"> angličtina
<input type="checkbox" name="DE" value="ano"> němčina
<input type="checkbox" name="RU" value="ano"> ruština
 • type
  • checkbox - zaškrtávací pole
 • checked
  • checked="checked" - pole bude zaškrtnuté (nezadáme-li, nebude zaškrtnuté)
 • value - hodnota, která bude odeslána, bude-li pole zaškrtnuto

Znalost jazyků:  angličtina   němčina   ruština

Přepínače - input

<input type="radio" name="pohlavi" value="muž"> muž
<input type="radio" name="pohlavi" value="žena"> žena
 • type
  • radio - přepínací pole
 • checked
  • checked - přepínač bude vybraný
 • value - hodnota, která bude odeslána, bude-li přepínač vybraný

Dosažené vzdělání:
střední bez maturity   střední s maturitou   vysokoškolské

Pohlaví:
muž   žena

Pole se seznamem - select, option

<select name="narodnost">
 <option value="CZ">česká</option>
 <option value="SK">slovenská</option>
 <option value="NO">jiná</option>
</select>

Tento prvek je tvořen párovým tagem select, v němž jsou jednotlivé položky seznamu vymezeny tagy option.

 • size - počet řádků seznamu (nezadáme-li, je seznam jednořádkový)
 • multiple - umožňuje vybrat více položek seznamu
 • selected (bez hodnoty) - atribut tagu option - tato položka seznamu bude označena

Národnost:

Národnost:

Znalost jazyků:
(můžete vybrat více jazyků)


Skupiny voleb seznamu - optgroup

Škola:

Víceřádkové textové pole - textarea

<textarea name="pripominky" cols="80" rows="4"></textarea>
 • cols - šířka - počet znaků
 • rows - výška - počet řádků

Vaše připomínky:

Textarea je párový tag, text je možné zadat mezi začátek a konec tagu:

Vaše připomínky:

Tlačítko - input

<input type="submit" value="Odeslat">
<input type="reset" value="Vymazat">
 • type
  • submit - tlačítko pro odeslání formuláře
  • reset - tlačítko pro vymazání polí formuláře
 • value - zobrazí se jako text tlačítka
Osobní údaje Jméno: Příjmení: Datum narození:
Pohlaví: muž
žena
Vzdělání:
Znalost jazyků: angličtina   francouzština   němčina   ruština

Uspořádání prvků formuláře

 • label - popisek - viz první ukázka
 • fieldset - vytvoření orámovaných skupin prvků formuláře - viz předchozí ukázka
  <fieldset>
   <legend>Pohlaví:</legend>
   <input type="radio" name="pohlavi" value="muž"> muž <br>
   <input type="radio" name="pohlavi" value="žena"> žena
  </fieldset>