HTML

Web o webu

Seznamy

Seznamy

Druh číslování a odrážek určíme pomocí stylů:
 • číslované seznamy
  Číslovaný seznam
  <ol>
   <li>První položka seznamu</li>
   <li>Druhá položka</li>
   <li>Třetí položka</li>
  </ol>
  

  Příklad

  <ol>
   <li>Pyramidy</li>
   <li>Visuté zahrady</li>
   <li>Artemidin chrám</li>
   <li>Diova socha</li>
   <li>Mausoleum</li>
   <li>Kolos</li>
   <li>Maják</li>
  </ol>
  
 • seznamy s odrážkami
  Seznam s odrážkami
  <ul>
   <li>První položka seznamu</li>
   <li>Druhá položka</li>
   <li>Třetí položka</li>
  </ul>
  

Vnořené seznamy

Vnořené seznamy
<ul>
 <li>První položka seznamu</li>
 <li>Druhá položka
  <ul>
   <li>První položka podseznamu</li>
   <li>Druhá položka podseznamu</li>
  </ul>
 </li><!-- konec druhé položky hlavního seznamu -->
 <li>Třetí položka hlavního seznamu</li>
 </ul>

Podseznam musí být vnořen do položky hlavního seznamu, nikoli mezi položky.
Tzn., že konec položky hlavního seznamu musí být až za koncem vnořeného seznamu.

Správně
<ul>
 <li>Pyramidy v Gíze
  <ul>
   <li>Chufuova</li>
   <li>Rachefova</li>
   <li>Menkauerova</li>
  </ul>
 </li><!-- konec položky Pyramidy v Gíze -->
 <li>Visuté zahrady</li>
 <li>Artemidin chrám</li>
 <li>Diova socha</li>
 <li>Mausoleum</li>
 <li>Kolos</li>
 <li>Maják</li>
</ul>
Špatně
<ul>
 <li>Pyramidy v Gíze</li>
  <ul>
   <li>Chufuova</li>
   <li>Rachefova</li>
   <li>Menkauerova</li>
  </ul>
 <li>Visuté zahrady</li>
 <li>Artemidin chrám</li>
 <li>Diova socha</li>
 <li>Mausoleum</li>
 <li>Kolos</li>
 <li>Maják</li>
</ul>

Seznam popisů - rejstřík

Rejstřík - seznam popisů

Seznam popisů je tvořen trojicí značek - dl (seznam), dt (termín), dd (popis):
Pomocí stylů můžeme nastavit zvýrazněné písmo termínů a změnit odsazení popisů.

<dl>
 <dt>mausoleum</dt><dd>monumentální hrobka</dd>
 <dt>kolos</dt><dd>antická socha nadživotní velikosti</dd>
</dl>

Seznamy odkazů - vyjížděcí menu

Pro vjížděcí nebo roletkové menu se využívají vnořené nečíslované seznamy. Položky hlavního seznamu tvoří hlavní menu, podseznamy vnořené do jednotlivých položek tvoří podmenu.

Ukázka html struktury

<nav>
 <ul>
 <li><a href="pyramidy.html">Pyramidy</a>
   <ul>
    <li><a href="pyramidy-chufuova.html">Chufuova</a></li>
    <li><a href="pyramidy-rachefova.html">Rachefova</a></li>
    <li><a href="pyramidy-menkauerova.html">Menkauerova</a></li>
   </ul>
 </li><!-- konec položky Pyramidy -->

 <li><a href="zahrady.html">Visuté zahrady</a>
   <ul>
    <li><a href="semiramis.html">Semiramis</a></li>
    <li><a href="babylon.html">Babylon</a></li>
   </ul>
 </li><!-- konec položky Visuté zahrady -->

 <li><a href="chram.html">Artemidin chrám</a>
   <ul>
    <li><a href="artemis.html">Artemis</a></li>
    <li><a href="apollon.html">Apollón</a></li>
   </ul>
 </li><!-- konec položky Artemidin chrám -->

 <li><a href="socha.html">Diova socha</a>
   <ul>
    <li><a href="zeus.html">Zeus</a></li>
    <li><a href="olympie.html">Olympie</a></li>
   </ul>
 </li><!-- konec položky Diova socha -->

 <li><a href="mausoleum.html">Mausoleum</a></li>
 <li><a href="kolos.html">Kolos</a></li>
 <li><a href="majak.html">Maják</a></li>
 </ul>
</nav>

Pomocí css vlastností jsou podmenu skryty a jsou zobrazovány při najetí myší na položku hlavního seznamu.