HTML

Web o webu

Jazyk HTML

Co to je HTML

HTML je značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek. HTML značky, tzv. tagy, v  html dokumentu vyznačují, která část textu je nadpisem, která normálním odstavcem nebo hypertextovým odkazem, vyznačují místo, kam má být umístěn obrázek či video, apod.

Ukázka html začek

Ukázka html značek

Co to je CSS

CSS jsou kaskádové styly, pomocí nichž určujeme vzhled webových stránek. Definujeme styly pro nadpisy, odstavce, odkazy či obrázky, ale i pro jednotlivé bloky webové stránky.

HTML a CSS jdou ruku v ruce, proto si vždy po probrání určité html značky ukážeme css vlastnosti vhodné pro její formátování.

Souhrný popis tvorby stylů také najdete v kapitole CSS.

Zde se dočtete mimo jiné o externích a interních stylech, o kaskádovosti, dědičnosti a prioritách stylů.

Ukázka css stylů

Ukázka css stylů

Propojení HTML a CSS

Web je složen z řady html stránek, které mají stejný vzhled. Tento vzhled je vytvořen pomocí stylů zapsaných v jednom společném css souboru.

Ve všech html stránkách je pak uvedeno propojení (link) na tento css soubor.

<link rel="stylesheet" href="basic.css">

Díky tomu mají stránky jednotný vzhled a každá změna stylu v css souboru se projeví ve všech html stránkách, které jsou s tímto css souborem propojeny.