HTML

Web o webu

Obrázky

Obrázek

 • Nepárová značka
  <img src="zdrojový soubor" width="šířka" height="výška" alt="popis">
 • Parametry značky img
  • src - zdroj - umístění a název obrázku (souboru)
  • width a height - šířka a výška
  • alt a title - alternativní text (povinný) a titulek (nepovinný)
  Podrobný popis parametrů je uveden níže. Nejprve je třeba připravit samotné zdrojové soubory obrázků - viz dále.

Typy obrázků

Do webové stránky můžeme vložit tyto typy souborů:

 • jpg - fotografie (plynulé přechody barev)
 • png - nákresy, grafy, mapy (ostré hrany), obrázky s průhledným pozadím
 • gif  - jako png, animované obrázky

Příprava obrázků pro web

Předtím, než obrázky vložíme do html stránky, upravíme jejich rozměry. V grafickém editoru (např. IrfanViev, XnView či v jiném) uložíme obrázky v takové velikosti, v jaké je budeme chtít zobrazit na webu.

Návody najdete v kapitole Softvare - grafické editory.

Příklady velikostí

Obrázky, které budou začleněny do textu, uložíme ve velikosti asi 200x150 nebo např. 300x225 pixelů. Obrázky, které budou umístěny samostatně na řádku mezi odstavci, mohou být i větší.

Menší obrázky můžeme vložit do odkazu, který otevře větší obrázek do nového okna.

Malý obrázek 100x75 (2kB), který je potřeba kliknutím zvětšit Ilustrační obrázek k textu 200x150 Ilustrační obrázek k textu 300x225

Pro fotogalerii si uložíme obrázky ve dvou velikostech - malé náhledy a větší obrázky, které budou otevřeny po kliknutí na náhled.

Příklad fotogalerie

Pyramidy Velbloud Egypt
 <a href="foto/pyramidy.jpg" target="_blank" title="Kliknutím zvětšíte">
  <img src="foto/nahledy/n_pyramidy.jpg" alt="Pyramidy" height="150" width="200">
 </a>
 
 

Umístění a název souboru - src

Než do html dokumentu vložíme značku img  pro obrázek, musí být html dokument uložen, aby editor mohl vytvořit relativní cestu k obrázku, tj. cestu od html souboru k obrázku.
Absolutní cesta, obsahující konkrétní disk a úplnou cestu k obrázku, by po přenesení stránek na internet nefungovala.

 • Relativní cesta - určuje cestu od html stránky, v níž má být obrázek zobrazen, k souboru jpg, png nebo gif.

Ukázka relativní cesty od html k obrázku

Bude-li struktura webu např.:

fotografie/ foto_01.jpg, foto_02.jpg, fotografie.html
fotografie/nahledy/ n_foto_01.jpg, n_foto_02.jpg
obrazky/ logo.gif

Pak ve stránce fotografie.html, která je ve složce fotografie, budou odkazy:

  <img src="foto_01.jpg" width="800" height="600" alt="Pyramidy">
  <img src="nahledy/n_foto_01.jpg" width="200" height="150" alt="Pyramidy">
  <img src="../obrazky/logo.gif" width="50" height="40" alt="">
  

Rozměry obrázku - width height

Před uložením na web si obrázek upravíme do takové velikosti, v jaké jej chceme zobrazit.

U obrázku pak v parametrech width a height uvedeme skutečnou šířku a výšku.

Co se stane, když neuvedeme skutečnou šířku a výšku:

 • Nezadáme-li parametry width a height, zobrazí se sice nakonec obrázek ve skutečné velikosti, ale dokud nebude stažen, prohlížeč pro něj vymezí velikost asi 1x1cm a po stažení obrázku se musí okolní text přeuspořádat.

Ukázka chování stránky po načtení obrázku při nezadaných rozměrech a při zadaných rozměrech obrázku

Ukázka chování stránky při nezadaných rozměrech obrázku - spustit
Ukázka chování stránky při zadaných rozměrech obrázku - spustit

 • Zadáme-li menší hodnoty width a height než jsou skutečné rozměry, obrázek bude zmenšený, ale stahuje se zbytečně velký objem dat (fotografie 800x600px může mít velikost přibližně 90kB, zmenšený náhled 200x150px bude mít velikost asi 6kB).

Příklady velikosti obrázků (pixely) a velikosti souborů (kB)

Velikost obrázků
 • Zadáme-li větší hodnoty width a height než jsou skutečné rozměry, obrázek bude zvětšený, ale nekvalitní.

Ukázka špatné kvality

pyramidy 100x75 pyramidy 300x225
 • Zadáme-li hodnoty width a height ve špatném poměru, obrázek se zdeformuje.

Ukázka špatného poměru

150x150 150x150 150x150
   Chceme-li mít čtvercovou fotogalerii, musíme obrázky oříznout.
 • Ve specifických případech můžeme zadat pouze jeden rozměr obrázku (obvykle výšku), druhý se dopočte ve správném poměru a obrázek se zobrazí správně (využívá se při změně obrázku JavaScriptem nebo při nastavování výšky pomocí CSS).

Ukázka dopočtení šířky při změně obrázků pomocí JavaScriptu

Ukázka změny obrázků při zadané výšce a nezadané šířce obrázku - spustit
Ukázka změny obrázků při zadané výšce i šířce obrázku - roztažení obrázků - spustit

Popisek obrázku - alt a title

 • Parametr alt je povinný, zobrazuje se uvnitř vymezeného rámečku, dokud není obrázek načten nebo pokud má prohlížeč vypnuto zobrazování obrázků. Zrakově postiženým uživatelům je text uvedený v parametru alt přečten pomocí čtečky.
  Všechny obrázky, které mají informační význam, musí mít uveden parametr alt, který obsahuje textové vyjádření významového sdělení obrázku. Obrázky mající pouze dekorační význam, mají v parametru alt zadán prázdný řetězec.
 • Parametr title je nepovinný, zobrazuje se při najetí myši na obrázek. Použijeme jej, chceme-li podrobněji popsat obrázek.
  Není-li title zadán, při najetí myši se nezobrazí nic.

Ukázka alt a title

Dokud není obrázek stažen (alt přečten zrakově postiženým) Po stažení obrázku (title při najetí myší)
pyramidy pyramidy pyramidy pyramidy
alt="" alt="pyramidy" alt="pyramidy" title="Chufuova pyramida" alt="" alt="pyramidy" alt="pyramidy" title="Chufuova pyramida"
 • Je-li obrázek uvnitř odkazu, title obrázku má přednost před title odkazu.
  Title odkazu se zobrazí, pokud není zadán title obrázku.

Ukázka title odkazu

Najeďte myší na obrázek

Obrázky v odkazu - odkaz má title="Kliknutím zvětšit" Obrázky v odkazu - odkaz nemá title
pyramidy pyramidy pyramidy pyramidy
alt="pyramidy"
obrázek nemá title
alt="pyramidy"
title="Chufuova pyramida"
alt="pyramidy"
obrázek nemá title
alt="pyramidy"
title="Chufuova pyramida"