HTML

Web o webu

Návrh stránky

Všechny bloky - vnitřní odsazení

header
article
hlavní obsah stránky
footer

Všem blokům nastavíme barvy a základní odsazení 10-20px

padding

Header

header
article
hlavní obsah stránky
footer

Header - zvětšíme horní a dolní odsazení, zvětšíme písmo:

padding-top
padding-bottom
font-family
font-size
font-weight normal bold
font-style normal italic
text-align left center
color
background-color

Header - obrázek na pozadí

header
article
hlavní obsah stránky
footer
background-image
background-repeat repeat no-repeat
repeat-x repeat-y
background-position
background-size auto
cover contain

Styly ostatních bloků

Footer - můžeme naopak zmenšit horní a dolní odsazení, případně zmenšit písmo.

Nav - styly upravíme až spolu s odkazy, které do bloku nav vložíme.

Article - nastavíme styly prvků, které do něj vložíme (nadpisy, odstavce, obrázky apod.) - viz další kapitoly.

Barvu, případně písmo a další vlastnosti můžeme nastavit i pro značku body. Bloky tyto vlastnosti zdědí, pokud je sami nemají nastavené.