HTML

Web o webu

Úvod

Praktická cvičení

  1. Vytvářejte jednoduchý kód HTML přímo do těla (body) nového html dokumentu.
    Vytvořené HTML značky formátujte pomocí připojeného CSS souboru - do hlavičky (head) html dokumentu vložte značku <link> - viz kapitola CSS - Externí styly.
  2. V kapitole Materiály ke cvičení si stáhněte šablonu jednoho nebo více webů a probrané učivo vypracujte podle pokynů v jejím zadání. Díky připravenému kódu v těchto šablonách budou vaše stránky již od začátku vypadat jako skutečné webové stránky.
  3. Souběžně s tím tvořte vlastní web s vlastním textem a obrázky. Použijte některou ze šablon z kapitoly Vlastní web nebo si vytvořte jednoduché rozvržení stránky podle návodu v kapitole Layout - Cvičení.

Související témata

Jednotlivé kapitoly o HTML jsou řazeny tak, abychom postupovali od jednoduššího ke složitějšímu. Od nadpisů a odstavců, tvořených jedinou párovou html značkou, přes seznamy, tvořenými dvojicí značek, k tabulkám tvořenými trojicí značek (tabulka, řádek, buňka). Poté následují odkazy a obrázky, jejichž html značky již obsahují různé parametry (adresa odkazu či zdroj obrázku, aj.) Na závěr probereme bloky, pomocí nichž se vytváří rozvržení (layout) webové stránky.

Také CSS vlastnosti, které se naučíme na prvních html značkách, využijeme i na následujících značkách a postupně budou přibývat další vlastnosti.

Každá kapitola obsahuje výklad daného tématu a pomocí řádkového menu nahoře odkazuje na související témata, např. CSS styly k probíraným HTML značkám, ukázky, cvičení, případně testy.

V určité chvíli budeme odkazovat na hlubší prostudování kapitol o CSS.
Tyto kapitoly najdete v levém spodním menu.

Základní a rozšiřující poznatky

Rozšiřující poznatky jsou skryté a zobrazíte je kliknutím na značku plus:

Rozšiřující poznatky

Jste-li začátečník, můžete ponechat tyto části skryté a soustředit se na podstatné věci :-)

Obdobně jsou kvůli přehlednosti skryté některé ukázky či obrázky, které vám pomohou k pochopení tématu. Vypadají takto:

Ukázka

Správně, tyto části doporučuji prohlédnout.