HTML

Web o webu

Úvod

Vlastní web

Pro vlastní web můžete zpočátku použít šablony z materiálů ke cvičení, jejichž vzhled si můžete upravit, nebo si vytvořte jednoduché rozvržení podle kapitoly Návrh stránky.

Složitější uspořádání stránky bude pak popsáno v kapitole Layout webu.

Přivravte si text a obrázky, které budet chtít ve svém webu použít. Promyslete si, z kolika stránek se bude web skládat, jak uspořádáte navigační menu.

Pro svůj web si založte novou složku. Všechny soubory (html stránky, css styly i použité obrázky) musí být uloženy v této složce nebo v jejích podsložkách.

Při vytváření stránek a ukládání obrázků dbejte na přípustné názvy souborů a složek - viz kapitola Web - Soubory.